Bardes Grup, referente en la prestación de servicios de asesoria, seguros y autoescuela en Esparreguera y Abrera

castellano / català

SERVEIS

Assessoria

El nostre departament d'Assessoria està en constant actualització per poder oferir als nostres clients les novetats fiscals, tributàries i laborals més avantatjoses per a cada cas i moment, planificant les obligacions de cada empresa i aconseguint així reduir la càrrega fiscal i laboral.
Per agilitzar els tràmits utilitzem les últimes tecnologies informàtiques i telemàtiques, aplicant en cada moment la llei de protecció de dades.
El departament d'assessoria es divideix en diferents àrees:

Realitzem assessorament global i personalitzat en temes com ara contractació, obertures de negocis, creació d'empreses, i societats, planificació fiscal, comptable, financera, herències, testaments, recursos humans, etc.

Assessoria fiscal:

Realització, tramitació i presentació dels diferents impostos, ja sigui davant l'administració o l'entitat bancaria facilitada pel client (IVA, IRPF, IMPOST DE SOCIETATS, INTRASTAT, HIDROCARBURS, RESUMS ANUALS, DECLARACIONS INFORMATIVES, etc ..). Realització i presentació de recursos que puguin sorgir per diferències o inspeccions que l'administració pugui requerir.

Assessoria laboral:

Gestió del personal. Contractació laboral (subvencions i bonificacions). Altes i baixes de treballadors i d'empreses. Confecció de Nòmines i seguretat social. Tramitació de malalties i accidents. Tramitació d'invalidesa, jubilació, viduïtat, incapacitat laboral, etc ... Estrangeria.

Assessoria comptable:

Assessorament i tractament comptable. Revisió mensual d'estat de la comptabilitat i tancament d'exercici. Legalització i presentació dels llibres de comptabilitat, i comptes anuals. Informes econòmics.

Assessoria jurídica:

Oferim el servei de diferents professionals que assessoren i representen als nostres clients en el camp civil o penal.

Tramitació vehicles:

> Matriculació i canvi de nom de vehicles nous i usats.
> Targetes de transport.
> Renovacions i duplicats dels permisos de conduir.
> Recursos i reclamacions